Skip to main content
Fakta om allergier

Huden kan reagera på smycken utan att det för den skull behöver vara fråga om allergi, vare sig mot nickel, som ju är den vanligaste orsaken till allergiskt kontakteksem, eller någon annan metall.

Urticaria
Urticaria eller nässelutslag är en vanligt förekommande hudreaktion. Man räknar med att mer än 20 % av befolkningen får någon form av urticaria åtminstone någon gång i livet. Urticaria kan beskrivas som övergående, väl avgränsade, ödematösa, kliande svullnader i huden. Det typiska är att utslagen utvecklas snabbt, på 10-20 minuter. Varaktigheten varierar från 1/2 timme till maximalt 48 timmar. Urticarian klingar sedan av utan att efterlämna några synliga spår i huden. Ungefär hälften av urticariafallen rubriceras som akuta, dvs pågående under en begränsad period, högst 1-2 månader och ungefär en tredjedel av fallen betecknas som kroniska och pågår i mer än två månader.

Ungefär 15 % av urticariapatienterna har olika former av fysikalisk urticaria, som utlöses av t.ex. kyla, värme, mekanisk påverkan eller solbestrålning. De fysikaliska urticariaformerna brukar vara under kortare tid och försvinna inom 30-60 minuter.

Dermografism
Dermografism är en typ av fysikalisk urticaria som uppstår vid mekaniskt stimulering av huden. Alla människor kan få detta om den mekaniska påverkan är tillräckligt kraftig, ex om man skulle utsättas för ett piskrapp. För de människor som är mer mottagliga för denna typ av urticaria kan det dock räcka med en betydligt mindre stimulering. Ett föremål som dras över huden med måttligt starkt tryck kan vara tillräckligt. SP har fått in rapporter om människor som inte kunnat bära örhängen med clips för att de fått en reaktion liknande den nu beskrivna. Om dessa örhängen varken innehåller nickel eller kobolt och personerna i fråga ej veterligen är nickelallergiska och dessutom kan bära allehanda smycken såväl ädla som oädla kan fysikalisk urticaria vara en förklaring till dessa besvär. En annan form av fysikalisk urticaria utlöses av svett och framkallar ofta svår klåda. Det är inte otänkbart att även denna typ av urticaria kan ha ett finger med i spelet när örhängen sitter “tajt” åt och dessutom täcker stora delar av örat.

Kontakteksem av rengöringsmedel
Icke-allergiskt kontakteksem är vanligt i samband med våtarbete och samtidig kontakt med olika former av lösningsmedel. Diskar man eller våtstädar ofta med starka medel utan att ta av sig smyckena kan dessutom rengöringsmedel fastna i porer och håligheter som efter arbetet är färdigt kan yppa sig som eksem. Ett gott råd är därför att alltid ta av sig smycken när man skall tvätta och diska och även när man skall duscha och bada.

Vi skall också ha i åtanke att den medicinska litteraturen beskriver förekomsten av allergi mot andra av våra vanliga metaller och däribland guld och även koppar, silver, palladium etc. Underlaget för dessa tester har dock ofta varit metallsalter i lösning. Testerna är därför inte relevanta i smyckesammanhang för t.ex. metalliskt guld som är korrosionsbeständigt.

Guld kan svärta
Hudsvärtning orsakad av smycken är ett fenomen som SP återkommande får förfrågningar om. Denna typ av “dermografism” har inget samband med den fysikaliska urticaria som beskrivs ovan utan beror på kemiska och mekaniska fenomen som grovt kan delas upp i följande fyra punkter:

* När exempelvis en kedja bärs runt halsen nöter öglorna på varandra och slipar loss små metallpartiklar som går i kemisk förening med sulfider och klorider i personens hudavsöndring och svett. Framför allt sulfiderna bildar mycket starkt svärtande föreningar. Svettens innehåll och hudens aminosyrasammansättning kan variera både från person till person och i tiden vilket gör att vissa individer är mer utsatta för detta än andra. Vissa kvinnor råkar exempelvis ut för denna reaktion endast när de är gravida.

* Yttre kemiska miljöfaktorer kan också vara orsaken. I varmt havsklimat kan klorid från havet förstärka klorideffekten orsakad av normal hudavsöndring och ge svarta fläckar. Utsläpp från en närbelägen kemisk anläggning, typ gummifabrik, kan också bidra till samma effekt, liksom även användning av kosmetika och rengöringsmedel.

* En ring, ett armband eller en klocka kan ha svärtats före användning av atmosfäriska svavelföroreningar från kol eller brännolja. Svärtningen skavs sedan av mot huden.

* En fjärde möjlighet är svart “dermografism”, orsakad av små partiklar av damm eller puder, inklusive kosmetika. Detta fenomen uppkommer särskilt på torra och dammiga ställen. Effekten blir att huden fungerar som ett mänskligt sandpapper och nöter bort mini-partiklar av guldsmycket. Eftersom dessa partiklar är så små ser de på grund av ljusbrytning svart-violetta ut i stället för gyllene.

Källa: www-v2.sp.se – Jan-Erik Gardehall