Skip to main content

Diamantens 4c

Bakgrund
Människan har fascinerats av diamanter i över 3000 år! De första hittades i Indien, och förmodligen var det framförallt den överlägsna hårdheten, som gjorde den till nummer ett bland alla ädelstenar. När man sedan lärde sig att slipa fasetter för att locka fram dess inre skönhet ökade efterfrågan ännu mer.

Den berömda diamanten Koh-i-noor slipades på 1200-talet och värderades till motsvarande ”hela världens utgifter under en dag”! Idag, 800 år senare, finns den bland de engelska kronjuvelerna.

Fyndorter
När diamanterna började ta slut i Indien på 1700-talet hittade man nya i Brasilien. Under 1800-talet upptäcktes nya fyndigheter i södra och västra Afrika, som fortfarande är i drift och är en viktig inkomstkälla för de länder, där fyndigheterna finns. På 1900-talet tillkom Ryssland och Australien, som numera har den största produktionen. De senaste fynden är från Canada.

Under slutet av 1900-talet användes en liten del av Afrikas diamanter av illegala rebelltrupper till att finansiera inbördeskrig. För att sätta stopp för detta finns det nu regler, som gör att man kan spåra diamanterna från gruva till affär.

Fakta
Diamant är kristalliserat kol (C) och har den högsta hårdheten av alla naturliga material. Men även om inget annat än diamant kan repa den så kan ett slag eller hårt tryck orsaka skador. Värdet bedöms efter fyra faktorer, som kallas för diamantens 4C.

Färg (Colour)
Traditionella termer Internationella termer Beskrivning
River D – E Mycket sällsynt vit
Top Wesselton F – G Sällsynt vit
Wesselton H Vit
Top Crystal I Mycket lätt tonad vit
Crystal J Lätt tonad vit
Top Cape K – L Tonad vit
Cape M – N Lätt gulaktig
Light yellow O – R Gulaktig
Yellow S – Z Gul

Förutom de vanliga gultonade färgerna finns diamanter I många olika färger. Om dessa är tydliga och naturliga kallas de för Fancy Colour – de är mycket ovanliga.

Klarhet (Clarity)
Antalet eller storleken på inneslutningar (små fragment av andra mineral inuti diamanten) bedöms i 10 gångers förstoring.
IF Inga inneslutningar
VVS Mycket mycket små inneslutningar
VS Mycket små inneslutningar
SI Små inneslutningar
PIQUÉ1 Inneslutningar, synliga för blotta ögat
PIQUÉ2 Inneslutningar, synliga för blotta ögat
PIQUÉ3 Inneslutningar, synliga för blotta ögat

Slipning (Cut)
Mycket God
God Medelgod
Dålig

Från de tidigaste slipningarna såsom rosenstensslipningen utvecklades den runda briljant-slipningen långsamt, för att kring andra världskriget ha uppnått dagens form. Den fyrkantiga princess-slipningen är numera också mycket populär. Andra exempel på slipformer är hjärtslipning och navette (båtform).

Vikt (Carat)
Liksom alla andra ädelstenar mäts en diamants vikt och således också dess storlek i carat. En carat motsvarar 0,2 gram. En carat kan i sin tur delas upp i hundradelar – t ex 0,25 ct. Storleken är den mest uppenbara faktorn när man bestämmer en diamants värde. Men två lika stora diamanter kan ha mycket olika värde beroende på deras resp. kvalitet. Diamanter av hög kvalitet finns i alla storlekar.

Diamanten är framförallt en symbol för kärleken.
En diamant är för evigt!

Diamant certifikat

För diamanter från ca 0,30c och uppåt kan vi erbjuda certifierade stenar. Detta betyder att ett erkänt, oberoende labroratorium har besiktat och kontrollerat diamanten, och utfärdat ett intyg, ett s k certifikat på diamantens äkthet och kvalite. Detta kan ses som en extra trygghetsfaktor för dig som kund. Vi har valt att leverera diamanter certifierade av de tre mest erkända instituten i vår branch. Dessa är HRD, GIA samt IGI.

Läs mer om dessa nedan! Har du några frågor, tveka inte att kontakta oss.

HRD Antwerp
Institute of Gemmology

HRD ( Hoge Raad voor Diamant / Diamond High Counsil ) är en privat stiftelse, etablerat i Antwerpen 1973. De anses vara ett av de tre främsta instituten för kvalitetsbedömning av diamanter. Antwerpen är ett av världens främsta centrum för diamanthandel, och stora mängder diamanter passerar här de 4 diamantbörser som finns i staden. HRD står här som en erkänd instans för kontroll av diamanter samt utbildning. Läs gärna mer på deras hemsida – HRD Antwerp

GIA
Gemological Institute of America

GIA – det kanske mest kända av de tre största instituten ( Gemological Institute of America ) etablerades 1931, och huvudkontoret ligger i Carlsbad, Kalifornien USA. Varande ett icke kommersiellt institut, har man under många etablerat en mycket respekterad position inom diamant och ädelstenshandeln. Förutom kvalitetsbedömning av ädelstenar har man även erkänd utbildning av gemmologer, bedriver forskning samt utveckling av instrument för branschen. Läs gärna mer på deras hemsida – GIA

IGI
International Gemological Institute

Med gemmologiska labratorium i bland annat Antwerpen, New York, Mumbai, Bangkok, Tokyo, Toronto, Los Angeles, Dubai, Tel Aviv, Cavalese och Seoul så är IGI idag världens största institut för kvalitetsbedömning av ädelstenar. IGI är ett oberoende institut som är mycket erkänt för sin höga nogrannhet, stora erfarenhet och kunnande. IGI tillhandahåller också utbildning för både juvelerare och privatpersoner. Läs gärna mer på deras hemsida – IGI

Diamanter

vi tar starkt avstånd från s.k. konfliktsdiamanter ,
vi har inga mellan händer , handlar från utvalda, välkända källor ,
vi är även knutna till smycken och klockor bransch organisation som kontrollerar och garanterar dig som kund rättvis sten

Kimberleyprocessen (KP), initierad av en grupp afrikanska diamantproducerande länder, skapade ett certifieringssystem (KPCS) i syfte
att hindra rebellgrupper att med oslipade diamanter finansiera strider mot sittande regeringar.

Kimberleyprocessens certifieringssystem (KPCS) infördes efter att en mängd uppslitande konflikter finansierats genom diamanthandel.
FN:s generalförsamling uttryckte genom sin resolution 55/56 sitt stöd för processen.

KPCS, som etablerades 2003, är ett samarbete mellan industrin, civilsamhället och ett antal regeringar,
där certifiering för oslipade diamanters ursprung är tänkt att försvåra en marknad för så kallade konfliktdiamanter.

vill du veta mer ?
https://www.kimberleyprocess.com/

Diamanter är vår starka sida!

Diamanter är våran starka sida!
med fler års erfarenhet , egen diamant graderade och direkt kontakt med sliperier runt om i världen kan vi garantera dig både bra pris, konfliktfri och rätt diamant för dig.