Skip to main content
Fakta om guld

Guld har kemiska beteckningen Au, densiteten 19,3 g/cm³ och smälter vid 1064 °C.

Guld som skall arbetas till smycken måste legeras (blandas) med andra metaller för att få tillräcklig styrka. 100 % rent guld är detsamma som 24 karat (skrivs 24K). Detta rena guld utan inblandning kallas för finguld och förekommer mest i form av tackor av varierande storlek. När rent guld legeras och 375 tusendelar är finhaltig guld, innebär det att guldet är 9k. Smycken med lägre finhalt räknas inte som guld och får inte säljas som guldsmycke i Sverige. Dessa får inte heller ha stämplar som gör att de kan förväxlas med guldföremål. Guldprodukter som säljs i Sverige ska vara stämplade enligt lagen om ädelmetallarbeten.

Vad är äkta guld?
Det man i dagligt tal kallar för äkta guld är en legering bestående av minst 9K (37,5%, 375 tusendelar) guld. Det ska vara lika mycket guld rakt igenom – inte bara på ytan. Man kan inte se på ett föremål hur mycket guld det innehåller och inte heller känna det på vikten; färg och lyster kan uppnås genom polering och/eller ytbeläggning. 18K är välbekant för de flesta, eftersom det är den helt dominerande finhalten i Sverige. 18K innehåller 75 % (750 tusendelar) guld och 25 % andra metaller. Från och med 1999 krävs att guldet är på minst 9k för att klassas som äkta guld, tidigare var den summan 14 k.

Syna stämplarna.
Det räcker inte med att finhalten stämplats in för att halten av guld ska godkännas som äkta. Det måste finnas minst en stämpel till, en namnstämpel och/eller kontrollstämpeln Kattfoten, för att garantera den saken.

Titta efter stämplarna. Lär dig hur en äkta vara ska vara stämplad. Inga stämplar behövs för arbeten i guld eller platina som väger mindre än 1 gram. Silver behöver inte stämplas alls. Dessa föremål kan dock stämplas på frivillig basis.

Färgen på guld säger inget om äktheten.
Det är inte möjligt att avgöra äktheten på färgen. Beroende på vilka metaller eller metallsammansättningar som guldet legerats med förekommer stora färgvariationer. I stort sett alla regnbågens färger; röda, gula, gröna, blåa, purpuraktiga och vita färger förekommer i många nyanser. En annan faktor som komplicerar bedömningen är att även oädla metaller kan blandas till legeringar som i välpolerat tillstånd har exakt samma färg som en guldlegering och är därmed omöjlig att skilja från äkta vara.

Här följer en kort översikt över de mest använda färgtonerna där guld är basen och oftast förekommer i 18 karat (dvs 75 % guld). För guldliknande oädla metallegeringar se avsnittet “Detta kan likna guld”.

Rödguld. Denna färg är både den äldsta och mest välkända. Den röda färgen uppnår man genom att legera guld med koppar. Rött guld har alltid varit populärt. Detta tillverkas i regel med en finhalt av 750 tusendelar (75 % dvs 18K) guld och nedåt med lägre guldhalter. Genom att byta ut en del av kopparn mot silver med bibehållen guldhalt fås en mindre röd nyans som går mot gult till gulgrönt ju mer silver som ersätter kopparn. Här uppe i Norden föredrar vi de lite rödare nyanserna. I Sydeuropa är gulare guldlegeringar vanligt. Den helt dominerande guldlegeringen i Sverige är den s.k. roséfärgen, vilken består av 75 % guld (18K), 8-9 % silver och 16-17 % koppar.

Hamilton kallas en annan färg som blivit vanligare i Sverige de senaste åren. Den är något gulare än roséguldet och innehåller mer silver och mindre koppar. Zink förekommer som legeringsmetall i mindre mängder i gjutna smycken i 18K och är vanligare i 14K föremål.

Gult och grönt guld. Här har man legerat guldet med alltmer silver (och i sällsynta fall kadmium) och därmed mindre mängd koppar. I grönt guld har allt koppar ersatts med silver.

Vitguld är en legering av guld och andra metaller än bara silver och koppar. Det krävs någon annan metall som påverkar legeringens färg så intensivt att guldets gula färg inte framträder, utan legeringen får en rent vit färg, vitguld. En 18K vitguldslegering innehåller exakt lika mycket guld som en 18K rödguldslegering dvs 75 % rent guld.

De bästa metallerna som legeringsmetaller i vitguld har visat sig vara nickel och palladium.

De senaste årens alltmer påträngande nickelallergiproblematik har tvingat fram nickelfria vitguldsalternativ. Här har den svenska branschen legat i frontlinjen och löst problemen. Praktiskt taget allt svensktillverkat vitguld som säljs i dag är nickelfritt. Dessa legeringar används till alla typer av smycken. Vitguld har ingenting med platina att göra mer än att de liknar varandra i färg. Platina är ett grundämne precis som guld, silver, koppar osv (se vidare “Vad är äkta platina ?”). Vitguldet togs fram vid sekelskiftet som ersättning för platina, då det började bli ont om platina och priset följaktligen steg avsevärt.

Blått guld. Detta är en legering av guld och stål, för det mesta i förhållandet 75 % guld och 25 % stål, som ger en blåaktig nyans. Denna legering var mycket omtyckt under 1800-talet, men är inte vanligt förekommande idag.

Purpurfärgat guld. Detta är en legering av guld och aluminium, för det mesta i förhållandet 75 % guld och 25 % aluminium. Färgen är inte direkt purpur, utan liknar snarare brons med ett plommonblått skimmer. Användningen av denna legering har aldrig varit så utbredd på grund av att bearbetningen är mycket svår.

Sammanfattning
* Guldets, d v s guldlegeringarnas olika färgnyanser uppnås genom att man tillsätter olika metaller i varierande mängder till guldet.
* Färgskalan hos guldlegeringarna är så rikt varierad att det är omöjligt att avgöra guldförekomst eller guldhalt grundat på utseendet. För detta krävs analys och informativa stämplar.
* Legeringen måste motsvara minst den i lagen fastställda lägsta finhalten (9K) för att få benämnas guld.
Källa: www.v2-sp.se – Jan-Erik Gardehall

Karat = guld i 24-delar
Karat i ädelmetall står för halten guld i en guldlegering och kan lätt översättas till viktprocent. I det Östromerska riket tillverkades guldmyntet “Solidus” från 300-talet till 1100-talet. Detta blev det dominerande handelsmyntet i hela medelhavsområdet. 24K är 100 %, det vill säga rent olegerat guld. Karat i ädelmetall är alltså inte detsamma som carat i ädelstenar, vilket istället endast anger en ädelstens vikt.

Skilj alltså på:
Karat = halten guld.
Carat = vikt på ädelstenar (1 Carat = 0,2 gram).
I Sverige använder de flesta tillverkare av smycken fortfarande karatbeteckningen för att ange guldhalten. Men i många andra länder anger man istället halten guld i tusendelar, så i de svenska guldsmedsbutikerna förekommer båda varianterna. När 9K uttrycks i tusendelar anges alltid 375 och inte det exakta värdet.
Källa: www.v2-sp.se – Jan-Erik Gardehall

Guld – så får du det blankt och fint
Guld missfärgas normalt inte, men det kan behöva rengöras ändå. Särskilt i rörliga delar, fördjupningar och fattningar samlas smuts, tvål och kosmetikarester. Guldsmyckena rengörs enkelt med mjuk tandborste och diskmedel. Smyckena sköljs och torkas med en mjuk trasa. Fattningar som inte är öppna från undersidan samlar också smuts, men denna är mer eller mindre omöjlig att få bort, något att tänka på när man köper smycket. Någon gång varje år bör smyckena lämnas in till guldsmeden för översyn och rengöring i ultraljudbad.
Källa: www.v2-sp.se – Jan-Erik Gardehall