Skip to main content
Fakta om metall

Platina har den kemiska beteckningen Pt, densitet 21,5 g/cm³ och smälter vid 1772 °C.

Vad är äkta platina?
Ordet platina kan betonas antingen plati´na eller pla´tina, bägga varianterna är lika rätt. Äkta platina har en finhalt av lägst 950 tusendelar dvs 95 % platina. Resterande 5 % är vanligtvis koppar, men kan också vara kobolt, wolfram eller palladium.

Inom några år kommer vi sannlikt att få se platinasmycken även i 850 och 900 tusendelar platina. Dessa finhalter tillsammans med 950 är alla vanliga i Japan, som är det land där platinasmycken är vanligast förekommande. I Sverige tillhör platinasmycken sällsyntheterna, oftast är det exklusiva smycken som man väljer att tillverka i denna metall.

Platina är en separat metall, inte att förväxla med vitguld (guld som blandats med palladium för att bli vitt).

Platina har inte varit känt lika länge som guld och silver. Även om platina användes av indianerna i Sydamerika före Columbus för att göra mindre ornament, så var det inte förrän på 1700-talet som platinans rätta egenskaper och värdefullhet blev kända och uppskattade i större utsträckning.

Mot slutet av 1800-talet började det bli ont om platina och efterfrågan var större än tillgången med kraftig pris- ökning som följd. Inom smyckestillverkningen började man då leta efter ersättningsmaterial, som dock skulle vara ädelt, beständigt och med samma utseende som platina. Detta resulterade i att vitguld utvecklades i början av 1900-talet. Idag dominerar vitguldet över platina i smyckesproduktionen.

Platina har kontrollstämplats sedan 1925.
Källa: www-v2.sp.se – Jan-Erik Gardehall